11 Avram Iancu, Room 319 office@cluj-napoca.elsa.ro +40 745 050 099

Departamentul AA

Alături de departamentele Seminarii & Conferinţe şi STEP, Activităţi Academice este unul din departamentele activitate ale ELSA, acestea fiind susţinute de către departamentele Resurse Umane şi Marketing.
Specific Activităţilor Academice este faptul că în cadrul acestora pubicul ţintă se implică activ, scopul principal fiind lărgirea cunoştinţelor juridice într-un mod practic.
Facultatea oferă în cea mai mare parte cunoştinţe teoretice lăsând deficitară şi subdezvoltată capacitatea de a pune aceste cunostinţe în practică, motiv pentru care participarea la asemenea activităţi reprezintă o oportunitate pentru toţi studenţii care doresc să îşi dezvolte abilităţile practice.
Departamentul Activităţi Academice ELSA Cluj-Napoca organizează o gama largă de evenimente dintre care cele mai populare în rândul studenţilor sunt Concursul de Procese Simulate, alături de Concursuri de Eseuri şi Lawyers at Work.

Concursul de Procese Simulate – Moot Court Competition

MCC-urile au ca obiect dezbaterea, în etape succesive, mai exact în faza scrisă, mai apoi în etapă orală, un caz fictiv pe teme de drept public sau privat.
Scopul acestora este acela de a oferi studenţilor şansă de a pleda într-un mod asemănător avocaţilor sau procurorilor, motiv pentru care acestea sunt susţinute în Curtea de Apel şi jurizate de către profesionişti în domeniul dreptului (Judecători, Avocaţi, Procurori sau Doctrinari).
În urma deschiderii perioadei de înscrieri şi comunicării speţei, echipe de câte doi studeti la drept sau masteranzi nepracticieni sunt invitaţi să trimită concluzii scrise. Cele mai bune patru echipe, selectate conform regulamentului concursului, vor participa la etap orală.
Echipele selectate pentru a pleda vor face acest lucru, reprezentând atât acuzarea cât şi apărarea. La finalul celor patru runde, juriul va anunţa câştigătorii, având posibilitatea de a da un feedback participanţilor. Premiate vor fi primele două echipe şi cel mai bun pledant.

Concursul de eseuri

Un Concurs de Eseuri este un eveniment organizat în care studenţii la drept şi tinerii jurişti concurează prin eseurile lor pe un anumit subiect dat. Acesta are că scop pregătirea participanţilor pentru formele de specialitate de comunicare scrisă, care sunt necesare în profesia juridică. De obicei, eseurile conţin punctul de vedere personal al celui care scrie cu privire la un anumit subiect.
ELSA este conştientă de relevanţa de a scrie eseuri, ca parte a unei educaţii juridice efective. În primul rând, este clar că scrierea eseurilor juridice este diferită de alte genuri, mai ales pentru că aceasta este o parte tehnică a fiecărei limbi naţionale. Un scriitor juridic are nevoie de unele fundaluri juridice şi o cantitate de înţelegere juridică.
Prin organizarea concursului de eseuri, departamentul Activităţi Academice serveşte la atingerea unuia dintre scopurile ELSA şi a viziunii filosofice a asociaţiei deoarece contribuie la educaţia juridică a studenţilor oferindu-le oportunitatea de a-şi îmbunătăţi scrierea ştiinţifică atât prin exerciţiu cât şi printr-un feedback constructiv.

Lawyers at Work (L@W)

Scopul L@W-urilor este acela de a permite studenţilor şi tinerilor jurişti să îşi formeze o viziune de ansamblu asupra profesiei de avocat. Aceste evenimente reprezintă o oportunitate pentru studenţi şi tineri jurişti în scopul de a primi informaţii tehnice concrete despre profesia de avocat chiar de la un practician.
Acest eveniment se desfăşoară sub forma unui seminar la care avocatul prezintă studenţilor un caz la care a lucrat sau lucrează. În formă ideală, acest eveniment ar avea o desfăşurare succesivă pe măsură ce avansează procesul de pe rol.
Unicitatea evenimentului constă în faptul că studenţii nu primesc doar informaţii teoretice, practicianul axându-se atât pe latura de drept cât şi pe cea de fapt, astfel oferind o perspectiva atât asupra laturii ştiinţifice, a muncii de avocat, cât şi asupra laturii umane, partea de interacţiune cu clientul.